سایت دانلودی خبری و سرگرمی

بازی کلش رویال،خبرهای جدید درسال 1395,فیلم,فناوری

سایت دانلودی خبری و سرگرمی

بازی کلش رویال،خبرهای جدید درسال 1395,فیلم,فناوری

دانلود آهنگ و فیلم جدید همراه خبرهای جدید درسال 1395
آموزش کلش آف رویال،کلش رویال،Clash Royale,دانلود بازی سال ۹۵،برنامه download,سال 95

دنبال کنندگان ۶ نفر
این وبلاگ را دنبال کنید
  • ۰
  • ۰

آیا مدارس تهران در ده بهمن تعطیل است

در 11 بهمن 94 مدارس کدام شهرها تعطیل میباشد

این پست به روز خواهد شد

ﺑﻪ ﮔﺰﺍﺭﺵ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﺣﻮﺯﻩ ﺁﻣﻮﺯﺵ ﻭ ﭘﺮﻭﺭﺵ ﮔﺮﻭﻩ ﻋﻠﻤﯽ ﭘﺰﺷﻜﯽ ﺑﺎﺷﮕﺎﻩ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭﺍﻥ ﺟﻮﺍﻥ ؛ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﺷﻨﺒﻪ 10 ﺑﻬﻤﻦ، ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻭ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺩﻭﺭﻩ ﺍﻭﻝ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺁﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﺸﮑﺒﯿﺠﺎﺭ،ﮐﻮﭼﺼﻔﻬﺎﻥ، ﺭﻭﺩﺑﻨﻪ ﻭ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ ﻣﻘﻄﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﺑﻨﺪﺭﺍﻧﺰﻟﯽ، ﺧﻤﺎﻡ، ﻟﺸﺖ ﻧﺸﺎ، ﻻﻫﯿﺠﺎﻥ، ﺳﯿﺎﻫﮑﻞ، ﺍﻃﺎﻗﻮﺭ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.

ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﺍﻣﺮﻭﺯ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻓﺮﯾﻤﺎﻥ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ. ﻣﺪﺍﺭﺱ ﭘﯿﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ ﻭ ﺑﻌﺪﺍﺯ ﻇﻬﺮ ﺍﺭﺩﺑﯿﻞ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺍﻋﻼﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﺪﺍﺭﺱ ﭘﯿﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍﯾﯽ ﻧﻮﺑﺖ ﺻﺒﺢ ، ﺩﺭ ﺍﺭﺷﻖ، ﺳﺮﻋﯿﻦ، ﻧﯿﺮ ﻭ ﻫﯿﺮ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﻓﻘﻂ ﺳﺮﯼ ﺻﺒﺢ ﭘﯿﺶ ﺩﺑﺴﺘﺎﻧﯽ ﺗﻌﻄﯿﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.