این برنامه در روز چهارشنبه مورخ 14 بهمن پخش خواهد شد

مصاحبه با سولماز در من و تو در چه ساعتی است. مصاحبه با سولماز در روز چهارشنبه 14 بهمن در چه برنامه ای پخش میشه