;زمان و ساعت تکرار سریال بازگشت / ساعت بازپخش مجموعه شبکه سه 3 , ساعت تکرار سریال بازگشت شبکه سه 3 ,زمان و ساعت تکرار بازپخش بازگشت شبکه سه زمان تکرار سریال بازگشت شبکه سه ,زمان بازپخش سریال بازگشت شبکه سه

ساعت پخش سریال بازگشت :

سریال بازگشت در ۱۳ قسمت ۴۰ دقیقه ای هر شب از ساعت ۲۱:۳۰دقیقه از شبکه ۲ سیما پخش می شود.

ساعت تکرار سریال بازگشت :

تکرار سریال بازگشت روز بعد در ساعات ۰۲:۱۰ بامداد و ۱۲:۱۰ ظهر از شبکه ۲ سیما پخش می شود.