زمان پخش و تکرار ﺳﺮﯾﺎﻝ ﭘﺎﺩﺭﯼ

سریال پادری همان دودکش 2 است که تغییر نام به پادری شده زمان پخش سریال پادری در نوروز 1395 است.

زمان تکرار سریال پادری از شبکه 1

بازپخش سریال پادری از شبکه 1

ﺍﯾﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺍﺯ 28 ﺍﺳﻔﻨﺪ ﻣﺎﻩ ﻫﺮ ﺷﺐ ﺳﺎﻋﺖ ۲۲: ۱۵ ﺷﺒﮑﻪ ﯾﮏ 1 ﭘﺨﺶ می شود

ﺗﮑﺮﺍﺭ ﻭ ﺑﺎﺯﭘﺨﺶ سریال پادری ﺭﻭﺯ ﺑﻌﺪ ﺳﺎﻋﺖ ﻫﺎﯼ ۱ : ۳۰ ، ﺑﺎﻣﺪﺍﺩ ۹ :۳۰ ﺻﺒﺢ ﻭ ۱۴ :۳۰ تکرارمیشود.

لطفا برای دانلود این مجموعه پادری لطفا به این سایت سر بزنید تا هم اینترنت کم تر برای گشتن .تو نت مصرف کنید و بدون گششت زدن تمام قسمت ها هر شب ساعت ۱۲ شب در این وبلاگ قرار خواهد گرفت و لینک دانلود آزاد خواهد شد.